Strona Główna Ogród Drenaż ogrodu – jak skutecznie zabezpieczyć działkę przed zastojami wody?

Drenaż ogrodu – jak skutecznie zabezpieczyć działkę przed zastojami wody?

Autor: Maciej
Drenaż ogrodu, mężczyzna kopiący rów

Kałuża wody stojąca na ogrodzie po dużej ulewie czy burzy to sygnał ostrzegawczy, że koniecznie trzeba poprawić odprowadzenie wody z działki. Zastoje wody nie tylko utrudniają korzystanie z niego, ale przede wszystkim działają niekorzystnie na roślinność. Jest ona podtapiana i może ulec uszkodzeniu. Tego typu problem najczęściej pojawia się na terenach, gdzie występuje ciężka, gliniasta a także nieprzepuszczalna gleba. Na szczęście wykonując odpowiedni drenaż, można skutecznie rozwiązać ten problem i raz na zawsze pozbyć się kałuż na ogrodzie.

Dlaczego woda nie odpływa – co powoduje zastoje?

Zastoje wody w ogrodzie najczęściej spowodowane są słabo przepuszczalną glebą lub nawierzchnią ogrodową, która uniemożliwia wsiąkanie wody. W czasie mocnych lub długotrwałych opadów woda zbiera się w obniżonym terenie, tworząc kałuże. Aby temu zapobiec, warto jeszcze na etapie budowy domu zadbać o odpowiednie odprowadzenie wody deszczowej. Najprostszym sposobem odwodnienia terenu jest takie jego uformowanie, aby spadek wody kierował ją tam, gdzie może swobodnie odpływać. Najczęściej jest to wystarczające rozwiązanie na działkach, gdzie występują obniżenia terenu, w których to właśnie gromadzą się okresowo zastoje wody. Są jednak sytuacje, kiedy uformowanie terenu nie jest wystarczające i konieczne jest wykonanie drenażu podziemnego lub powierzchniowego.

Na czym polega drenaż podziemny działki?

Do wykonania drenażu podziemnego konieczna jest sieć tak zwanych sączków, czyli rur drenarskich. Układane się je w specjalnych rowach wypełnionych piaskiem oraz żwirem. Sączki te, mają za zadanie zbieranie wody z powierzchni ogrodu. Następnie odprowadzają ją do tak zwanych zbieraczy, czyli rur drenarskich o większej średnicy. Zbieracze z kolei odprowadzają wodę do odbiornika. Odbiornikiem wody może być:

  • rów melioracyjny (odprowadzanie wody do niego wymaga pozwolenia wodnoprawengo),
  • kanalizacja deszczowa ( wymaga pozwolenia właściciela sieci kanalizacyjnej),
  • jezioro, rzeka lub staw (wymaga pozwolenia wodnoprawnego),
  • układ chłonny zbudowany na terenie działki.
Koniecznie przeczytaj  Jesień w ogrodzie – jak przygotować ogród na nadejście chłodnych dni?

Odwadnianie ogrodów zwykle robi się za pomocą tak zwanego drenażu systematycznego. Umożliwia on szybki odpływ wody z terenu działki i zapobiega tworzeniu się kałuż.

Co jest potrzebne do zbudowania drenażu podziemnego?

Aby wykonać drenaż podziemny, trzeba zaopatrzyć się w niezbędne elementy konstrukcyjne. Ponadto, wykonać plan instalacji drenażowej, po czym wykopać odpowiednie kanały do poprowadzenia drenów. Do stworzenia drenażu podziemnego potrzebne są specjalne perforowane rury drenarskie. Możesz użyć rur bez otuliny lub rury z otuliną, czyli filtrem kokosowym, lub syntetycznym. Rury drenażowe bez filtra można stosować na terenach, na których występuje grunt średni o oraz gruboziarnisty. Z kolei tam, gdzie występuje grunt drobnoziarnisty, mogący powodować zatykanie rur drenarskich, najlepiej zastosować rury w otulinie z filtrem syntetycznym. Natomiast w przypadku gleby gliniastej, ilastej lub torfowej, lepszy będzie filtr kokosowy. Poszczególne elementy drenażu podziemnego powinny mieć następujące parametry:

  • sączki powinny mieć średnicę od 65 do 80 mm,
  • zbieracze od 113 do 145 mm,
  • studzienki rewizyjne – 315 mm.

Drenaż podziemny – rodzaje

Istnieje kilka rodzajów drenażu podziemnego, który można zastosować na działce. Jednym z nich jest drenaż systematyczny. Najczęściej wdraża się go na dużych działkach.

Drenaż systematyczny

W drenażu systematycznym sączki odprowadzające wodę układane są na głębokości od 50 do 80 centymetrów w równych ciągach. Ostępy między nimi powinny wynosić od 3 do 6 metrów. Każdy z ciągów nie powinien mieć długości większej niż 100 m. Ułożone sączki podłączone są do zbieraczy, które powinny być ułożone ze spadkiem wynoszącym minimum 0,3%. Na początku oraz na końcu każdego zbieracza musi znajdować się studzienka rewizyjna. Umożliwia ona odpowietrzanie układu oraz ewentualne czyszczenie zbieracza. Każdy z elementów drenażu trzeba ułożyć w rowkach na co najmniej 5-centymetrowej warstwie piasku. Rowki wypełnia się materiałem filtracyjnym – np. żwirem lub piaskiem, a następnie przykrywa warstwą humusu.

Koniecznie przeczytaj  Po co pnie drzew maluje się na biało?

Drenaż niesystematyczny

Innym rodzajem drenażu działki jest drenaż niesystematyczny, który można stosować na niewielkich działach, lub małych odcinkach większych ogrodów. Najczęściej stosuje się go na działkach, które charakteryzują się wysokim poziomem wód gruntowych, gdzie woda opadowa wsiąka powoli. Drenaż niesystematyczny zwykle składa się z jednej nitki sączków. Układa się je w miejscu, gdzie występuje obniżenie terenu i zatrzymywanie wody.

Drenaż powierzchniowy

Drenaż powierzchniowy polega na ułożeniu warstwy drenażowej wzdłuż utwardzonej nawierzchni. Nawierzchnię trzeba wcześniej ukształtować z odpowiednim spadkiem. Warstwę drenażową tworzy w tym przypadku 20-40-centymetrowa warstwa żwiru lub keramzytu, która zastępuję warstwę ziemi o tej samej grubości. Aby wykonać drenaż powierzchniowy, należy zebrać odpowiednią warstwę ziemi. Na dnie wykopu trzeba ułożyć geowłókninę, która nie pozwoli na mieszanie się warstwy drenażowej z gruntem. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wykopu żwirem. Jeżeli żwir będzie sięgał do powierzchni gruntu, może być pasem do parkowania samochodu. Ewentualnie drenażową warstwę żwiru można pokryć kolejną warstw geowłókniny. Na nią z kolei, nasypać ziemię ogrodową, na której można zasiać trawę lub zasadzić rośliny.

Related Posts

Serwis korzysta z plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych. Zaakceptuj Więcej informacji

Polityka prywatności i plików Cookies